Projekt M†nulost

» Farní hřbitov Štěpánovice (okres České Budějovice)

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve ŠtěpánovicíchFarní hřbitov ve Štěpánovicích
severozápadní sektor jihozápadní sektor severovýchodní sektor jihovýchodní sektor
Snímek pomníku Popis Ohrožen?
dokumentace pomníku_001
dokumentace pomníku_002
dokumentace pomníku_003
dokumentace pomníku_004
dokumentace pomníku_005
dokumentace pomníku_006
dokumentace pomníku_007
dokumentace pomníku_008
dokumentace pomníku_009
dokumentace pomníku_010
dokumentace pomníku_011
dokumentace pomníku_012
dokumentace pomníku_013VELKÉMU CTITELI
BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ
A ZAKLADATELI KOSTELA V LIBÍNĚ,
DP. JANU NOVÁČKOVI
BISK. NOTÁŘI A KATECHETOVI V. V.
NAR. 7.5.1879 ZEMŘ. 5.3.1937.
ZDE V PÁNU ODPOČÍVAJÍ DŮSTOJNÍ PÁNOVÉ
VÁCLAV VELÍŠEK
nar. 5.9.1866 VYSVĚCEN NA KNĚZE dne 19.7.1891
JAN VRBA
nar. 15.5.1900 zemřel dne 8.2.1980
DUCHOVNÍ SPRÁVCOVÉ V LIBÍNĚ
NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE PÁNA JEŽÍŠE
SMILUJ SE NAD NÁMI.
dokumentace pomníku_014JOHANN WALENTA
NADLESNÍ
*25. II. 1864
†21. XI. 1924
A JEHO DCERA
IDA WALENTA
*21. IX. 1903
†20. III. 1940.
dokumentace pomníku_015
dokumentace pomníku_016
dokumentace pomníku_017
dokumentace pomníku_018
dokumentace pomníku_019
dokumentace pomníku_020
dokumentace pomníku_021
dokumentace pomníku_022
dokumentace pomníku_023
dokumentace pomníku_024
dokumentace pomníku_025z leteckých snímků z minulých let v porovnání se současnou polohou a rozlohou místa vyplývá, že tento pomník byl zbudováno na dosud neidentifikovaném zaniklém starším hrobovém místěNE
dokumentace pomníku_026
dokumentace pomníku_027
dokumentace pomníku_028
dokumentace pomníku_029
dokumentace pomníku_030
dokumentace pomníku_031
dokumentace pomníku_032Zde v Pánu odpočívá
RODINA
BLÁHOVA A RŮTOVA
ze Zvíkova.
Na památku padlého vojína
Jana Bláhy
zemřelého 23. ledna 1916
ve Lvově v 24 roce věku svého.
Odpočiňte v pokoji!
dokumentace pomníku_033
dokumentace pomníku_034
dokumentace pomníku_035Zde odpočívá
JAN MÁCHA
vojín války světové
nar. 1887
zem. 26/11 1914
Spi sladce drahý synu a bratře!
ANO
dokumentace pomníku_036
dokumentace pomníku_037Zde v Pánu odpočívají
VÁCLAV ŠAFRÁNEK
*14/9. 1878, †8/2.1919 po útrapách válečných
MARIE ŠAFRÁNKOVÁ
*12./5. 1879 †23./6. 1942
VÁŠ ŽIVOT BYL SAMÁ
PRÁCE, BOLEST A UTRPENÍ.
Spěte sladce drazí rodiče!
(nutno revidovat data a doplnit spodní část pomníku!)
dokumentace pomníku_038
dokumentace pomníku_039
dokumentace pomníku_040
dokumentace pomníku_041
dokumentace pomníku_042
dokumentace pomníku_043
dokumentace pomníku_044
dokumentace pomníku_045
dokumentace pomníku_046zřejmě nový pomník, menší než vyhrazené hrobové místo. Letecké snímky nejsou jednoznačně průkazné.
dokumentace pomníku_047
dokumentace pomníku_048
dokumentace pomníku_049Zlomený kříž, zaražený v zemi, snad na původním místě. Prozatím bez bližších informací.ANO
dokumentace pomníku_050
dokumentace pomníku_051
dokumentace pomníku_052
dokumentace pomníku_053
dokumentace pomníku_054
dokumentace pomníku_055
dokumentace pomníku_056
dokumentace pomníku_057
dokumentace pomníku_058
dokumentace pomníku_059
dokumentace pomníku_060
dokumentace pomníku_061
dokumentace pomníku_062
dokumentace pomníku_063
dokumentace pomníku_064
dokumentace pomníku_065
dokumentace pomníku_066
dokumentace pomníku_067
dokumentace pomníku_068
dokumentace pomníku_069
dokumentace pomníku_070
dokumentace pomníku_071
dokumentace pomníku_072
dokumentace pomníku_073
dokumentace pomníku_074
dokumentace pomníku_075
dokumentace pomníku_076
Snímky z fotodokumentace je možné získat v plném rozlišení na vyžádání na minulost(a)jihoceske-rody.eu.
Je však nutné uvést číslo snímku, o který máte zájem.
© Genealogie Jihočeské rody - , v rámci neziskového projektu Minulost 2013–2014(mapa webu)