Projekt M†nulost

» Farní hřbitov Třeboň (okres Jindřichův Hradec)

Farní hřbitov v Třeboni
severozápadní sektor jihozápadní sektor severovýchodní sektor jihovýchodní sektor
Kostel byl vystavěn v letech 1574 až 1576 jako náhrada za zbořený a zaplavený gotický kostel sv. Alžběty uprostřed dnešního rybníka Svět. Vysvěcen byl s hřbitovním kostelíkem svatého Jiljí pražským arcibiskupem Antonínem Brusem z Mohelnice 2. července 1576. Původně kostelík neměl věž, ta byla dostavěna až v roce 1784, po slavnosti památky 300 let kostela 8. října 1876 byl přidán třetí zvon. Kolem kostela svaté Alžběty se nachází rozsáhlý starý hřbitov, který je pozvolna rozšiřován. Nejstarší oddělení se nachází ve východní části prostranství. Hřbitov je opatřen značením částí.
 [Hřbitov je právě mapován a dokumentován, brzy budou doplněny všechny snímky]
Littleplanet - stará oddělení

K zobrazení virtuální prohlídky je vyžadován nejméně Flash Player ver. 9.0.28. Nainstalujte si novější verzi Flash Playeru.

[ Virtuální prohlídku si můžete stáhnout zde ]
Snímek pomníku Popis Ohrožen?
dokumentace pomníku_001
dokumentace pomníku_002dokumentace pomníku_002: detailZpěv. spolek
Pěslav v Třeboni
svému zakladateli
a prvnímu řediteli
Karlu Krbovi
řediteli chlapecké školy
v Třeboni.

Zde v Pánu odpočívají:
Vavřinec Krb, učitel
* 5.8.1788. † 13.4.1849.
Marie a Kateřina, manž.
Karel Krb, řed. ob. škol
* 1.1.1827 † 8.10.1887.
Josefa Krbová, manželka
* 25.2.1829 † 9.2.1870.
Jan, Jiří, Sylvestr, Josef, děti
Marie Krbová, učitelka
* 16.6.1860 † 14.11.1929.
Pokoj popeli jejich!
dokumentace pomníku_003
dokumentace pomníku_004
dokumentace pomníku_005RODINA KUNCOVA
ŠTĚPÁN KUNC
* 26.XII.1878 † 28.IV.1936
KATEŘINA KUNCOVÁ
1878 - 1961
JAN KUNC
PROFESOR GYMNÁSIA
1903 - 1975
KVĚTOSLAVA KUNCOVÁ
1919 - 1985
ODPOČINUTÍ LEHKÉ DEJ JIM O PANE!
dokumentace pomníku_006
dokumentace pomníku_007dokumentace pomníku_007: detaildokumentace pomníku_007: detailRODINA
ROUBALOVÁ
BALDUN VÁPENÍK
HLINSKO.
dokumentace pomníku_008
dokumentace pomníku_009
dokumentace pomníku_010dokumentace pomníku_010: detail
dokumentace pomníku_011RODINA KAINRÁTHOVA
FRANTIŠEK KAINRÁTH * 15.11.1919 — † 25.1.1985
PAVEL KAINRÁTH * 4.12.1944 — † 29.2.1988
ALBÍNA KAINRÁTHOVÁ * 16.1.1924 — † 21.3.2000
VZPOMÍNÁME
dokumentace pomníku_012RODINA
KUBEŠOVA
dokumentace pomníku_013dokumentace pomníku_013: detailFRANTIŠEK NESTÁVAL
RESTAURATER V TŘEBONI
1891 - 1936
MANŽELKA JOSEFA
1897 - 1975
FRANTIŠEK NESTÁVAL
1920 - 1994
EVA NESTÁVALOVÁ
27.5.1941 — 21.4.1999

ELEONORA MAŠKOVÁ
roz. NESTÁVALOVÁ
1929 - 1998
dokumentace pomníku_014RODINA DVOŘÁKOVA
RODINA CHROMCOVA
SPĚTE - SLADCE
dokumentace pomníku_015dokumentace pomníku_015: detailZde v Pánu odpočívá
JAN NEŠPOR
INSPEKTOR A ŘEDITEL
MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL.
† V STÁŘÍ 88 ROKŮ.
SPI SLADCE !
dokumentace pomníku_016
dokumentace pomníku_017RODINA HADAČOVÁ
VÁCLAV *13.8.1891 †4.4.1964
VRCHNÍ ARCHIVÁŘ
ANNA *27.12.1894 †5.11.1975
dokumentace pomníku_018RODINA VITHOVA
ST. BAŠTÝŘ V.V.
FRANTIŠEK VITHA
1872 — 1948
MARIE VITHOVÁ
1885 — 1974
ROMAN VITHA
1990 — 1991
FRANTIŠEK VITHA
1908 — 1994
VĚRA VITHOVÁ
1909 — 1996
dokumentace pomníku_019dokumentace pomníku_019: detaildokumentace pomníku_019: detaildokumentace pomníku_019: detailZDE V POKOJI ODPOČÍVÁ
HANA HOFMANOVÁ
ROZ. FIDLEROVÁ
* 17. 5. 1910 ∼ † 1. 6. 1989
KAREL HOFMAN
* 29. 3. 1909 ∼ † 30. 12. 1993
VZPOMÍNÁME

Jan Fiedler
1858 - 1947
Hana Fiedlerová
1875 - 1951
dokumentace pomníku_020
dokumentace pomníku_021
dokumentace pomníku_022
dokumentace pomníku_023Josef Pešina
technický správce cukrovaru
* 4.1.1857 † 4.1.1922
MUDr. Matěj Pešina
univ. prof.
1861 - 1943
dokumentace pomníku_024
dokumentace pomníku_025RODINA ZVÁNOVCOVA
1893 - 1967
1899 - 1974
dokumentace pomníku_026RODINA KOLLAROVA
dokumentace pomníku_027
dokumentace pomníku_028Frantissek Stangler
saused Třeboňský
zesnul u Panu dne 14. Července 1839
u 73. roce uěku suého

Rozšafnost gsi Otče. we skromnosti
Pogiwat wždy s tichau nabožnostj
Za odměnu krasnych těchto ctnostj
Pokoge požjwey na wěčnosti!
Slovem i skutkem cti otce sueho i
matku, aby došlo na tě požehnánj.
Syrach III,9.
dokumentace pomníku_029RODINA ŘEŘÁBKOVA
dokumentace pomníku_030
dokumentace pomníku_031
dokumentace pomníku_032ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
RŮŽ. VÁCHOVÁ
... 1907 † 19/10 (?) 1934
...
dokumentace pomníku_033
dokumentace pomníku_034Zde v Pánu odpočívá
Alžběta Zaufová
zemřela 9. VI. 1926 ve věku 75 let
Kristus, Světlo věčné ať jí svítí!
dokumentace pomníku_035
dokumentace pomníku_036
dokumentace pomníku_037
dokumentace pomníku_038MARIE JAREŠOVÁ
* 1830 † 1918
ROSALIE DOBEŠOVÁ
* 1874 (?) † 1957
JAN DOBEŠ
* 1877 † 1952
dokumentace pomníku_039dokumentace pomníku_039: detailRODINA
KÖNIGSMARKOVA

EDUARD KÖNIGSMARK
8.XI.1898 † 26.III.1942
dokumentace pomníku_040
dokumentace pomníku_041dokumentace pomníku_041: detailJAN HAVEL
*22.3.1890 — †25.11.1958
VZPOMÍNÁME
dokumentace pomníku_042Zde v Pánu odpočívá
František Halík
říd. učitelv.v.
* 15. SRPNA 1863.
† 23. LISTOPADU 1926.
Odpočívej v Pokoji!

TY V ŽITÍ SVÉM JSI PRACOVAL
TYS MLÁDEŽ PRO VLAST CVIČIL,
BY PRACÍ TVOU SE DÁL A DÁL
K NÍ KAŽDÝ K VÝŠI VZTYČIL.
dokumentace pomníku_043
dokumentace pomníku_044
dokumentace pomníku_045RODINA DESLOVA
dokumentace pomníku_046
dokumentace pomníku_047
dokumentace pomníku_048
dokumentace pomníku_049dokumentace pomníku_049: detailZde v Pánu odpočívá
MARIE RYNEŠOVÁ
CHOŤ C.K. PROFESORA
* 18 15./4. 70 † 19 19./12. 14
JOSEF RYNEŠ
PROFESOR
*18 28./4. 55 †19 20./12. 25
PhDr. BLAŽENA RYNEŠOVÁ
VRCH. KOMISAŘKA ST. HIST. ÚST.
*19 16/7 00 †19 15/2 44
dokumentace pomníku_050
dokumentace pomníku_051DALEKÁ CESTA NAŠE - MARNÉ VOLÁNÍ
RODINA ZDEŇKOVA
KAREL ZDENĚK
* 1877 † 1948
VZPOMÍNÁME!
dokumentace pomníku_052
dokumentace pomníku_053
dokumentace pomníku_054
dokumentace pomníku_055
dokumentace pomníku_056
dokumentace pomníku_057
dokumentace pomníku_058
dokumentace pomníku_059
dokumentace pomníku_060
dokumentace pomníku_061
dokumentace pomníku_062
dokumentace pomníku_063RODINA PEŠLOVA
HYNEK PEŠL
* 6.X.1877 † 14.XI.1937
STANISLAV TEVERNÝ
* 5.V.1900 † 4.IX.1968
FRANTIŠEK PEŠL
* 26.11.1905 † 5.11.1980
ANNA PEŠLOVÁ
* 13.VII.1877 † 26.IV.1955
MARIE TEVERNÁ
* 30.VII.1908 † 7.III.1972
HELENA PEŠLOVÁ
* 18.8.1910 † 3.4.2001
dokumentace pomníku_064FRANTIŠEK KÖRNER
* 1825 † 1904
FRANTIŠEK KÖRNER
* 1860 † 1916
TEREZIE AMBROŽOVÁ
* 1885 † 1969
MARIE JANOCHOVÁ
* 1910 † 1921

ANTONIE KÖRNEROVÁ
* 18 10/6 32 — † 19 2/7 27.
KAROLINA KÖRNEROVÁ
* 18 28/10 72 — † 19 17/6 44
A JEJÍ RODIČE
dokumentace pomníku_065
dokumentace pomníku_066
dokumentace pomníku_067
dokumentace pomníku_068dokumentace pomníku_068: detaildokumentace pomníku_068: detaildokumentace pomníku_068: detailTHEODOR KRAMATA
ZAST. SKLEPM.
SCHWARZENBER. PIVOVARU
* 18 9/11 81 † 19 29/10 31.
TEBE NEZAPOMENEME NIKDY.
DŘÍMEJ KLIDNĚ!
dokumentace pomníku_069
dokumentace pomníku_070dokumentace pomníku_070: detailJOSEF KÖRNER
MĚŠŤAN TŘEBOŇSKÝ
* 18 23./1. 43. † 18 10./1. 98.
FRAN. KÖRNEROVÁ
CHOŤ
* 18 7./11. 38 † 19 17./11. 04
FRAN. ANTLOVÁ
NA SHLEDANOU!
dokumentace pomníku_071Zde v Pánu odpočívá
Veledůstojný
P. Josef Fišer
děkan a biskupský vikař v Třeboni,
nar. 1 dubna 1814, na kněžství posvěcen
25. července 1837, zemřel v Pánu 31. července
1867 v 53. roku věku svého, byv děkanem zde
14 roku.
Odpočinutí lehké dej mu Pane!
Amen.
dokumentace pomníku_072Locus quietis
Reverendissimi Domini
Joannis Sádlo
Archipresbit. Tabor. Notar. Ep.
Vicarii for. em. et Decanus Tre=
bonensis. Natus 17. Januarii 1791
obiit 9. Julii 1853.
Requiescat in pace.
dokumentace pomníku_073Wysoce Dustogny
Pan Jozef Zelenka... Gindřicho=
hradecky narozen 18. Unora 1778
Děkan Treboňsky.
Wikař biskupsky a Rada ... Consistoře
usnul w Panu 19. Prosynce 1837.
Očekáwage s Owečkami swými wěrný=
mi z mrtwých wstánj
dokumentace pomníku_074Zde v Pánu odpočívá
dvojíctihodný velebný pán
P. BERNARD STEFLIČEK
kooperator při děkanském chrámu
Páně v Třeboni.
Narozen 21. července 1839. na kněžství
posvěcen 24. července 1864:
v Pánu zesnul 6. října 1867 v 29.
roku věku svého.
Lehké odpočinutí dej mu o Pane!
dokumentace pomníku_075
dokumentace pomníku_076
dokumentace pomníku_077
dokumentace pomníku_078
dokumentace pomníku_079
dokumentace pomníku_080RODINA PLEVKOVA
dokumentace pomníku_081Ruhestätte
der Familie
Jaroschka und Kaspar
Umgeben von allem den
Seinen
ruhet hier
Johann Jaroschka
Oberjäger u. Forstvorsteher
der Herrschaft Wittingau
gestorben
in seinem 63 -
Lebensjahre
den 3 - August
1836.
dokumentace pomníku_082
dokumentace pomníku_083Rodina Poustevníkova
MARIE POUSTEVNÍKOVÁ
* 6.8.1883 † 5.10.1939
FRANTIŠEK POUSTEVNÍK
* 20.8.1881 † 3.10.1952
MARIE POUSTEVNÍKOVÁ
* 13.6.1907 † 23.3.1976
JOSEF POUSTEVNÍK
* 12.3.1915 † 30.10.1992
RŮŽENA POUSTEVNÍKOVÁ
* 26.5.1926 † 26.6.2012
dokumentace pomníku_084
dokumentace pomníku_085
dokumentace pomníku_086
dokumentace pomníku_087
dokumentace pomníku_088dokumentace pomníku_088: detail
dokumentace pomníku_089RODINA
JOS. JARÝHO
dokumentace pomníku_090RODINA
BENHARTOVA A ŽÁKOVA
SPĚTE SLADCE
dokumentace pomníku_091
dokumentace pomníku_092RODINA PAVELCOVA
RODINA HÁKOVA
dokumentace pomníku_093
dokumentace pomníku_094Elisabeth Pirchann
geborene von Ballarini
geboren am 14. November 1806
gestorben am 18. September 1874.
dokumentace pomníku_095
dokumentace pomníku_096
dokumentace pomníku_097RŮŽENA KOTYZOVÁ
1910 - 1943
RUDOLF KOTYZA
1909 - 1976
KAREL KOTYZA
1909 - 1982
MARIE KOTYZOVÁ
1922 - 1999
dokumentace pomníku_098
dokumentace pomníku_099
dokumentace pomníku_100
dokumentace pomníku_101
dokumentace pomníku_102RODINA LUDVÍKŮ
BOŽENA LUDVÍKOVÁ 1905 - 1982
LUĎA LUDVÍK 1943 - 1985
JAN LUDVÍK 1904 - 2005
JAROSLAVA TRNEČKOVÁ 1935 - 2013
JAROSLAV TRNEČKA 1930 - 2013
dokumentace pomníku_103
dokumentace pomníku_104MARIE WERNER
12.9.1841 — 4.10.1914.
ČENĚK WERNER
17.3.1834 - 12.4.1915
MAT. TESAŘOVÁ
12.3.1872 - 22.3.1928.
JAN TESAŘ
24.3.1869 - 18.6.1946
dokumentace pomníku_105RODINA
KREJČOVÁ
dokumentace pomníku_106RODINA RENCOVA
A TRNKOVA
RODINA BENDOVA
ODPOČINUTÍ LEHKÉ DEJŽ JIM Ó PANE
dokumentace pomníku_107
dokumentace pomníku_108RODINA LHOTSKÝCH
STANISLAV LHOTSKÝ
SCHWARZENBERG. VRCHNÍ REVIDENT
* 1879 — † 1936.
MIROSLAVA LHOTSKÁ
ROZ. MAREŠOVÁ
* 1891 — † 1966
EUGEN LHOTSKÝ
PROFESOR V.V.
* 1914 — † 1982
PhDr H.C. FRANTIŠEK MAREŠ
KNÍŽ. SCHW. ARCHIVNÍ RADA V.V.
* 1850 — † 1939
ZDENĚK KUČERA
MAJOR V.V.
* 1910 — † 1978
ELA LHOTSKÁ
PROFESORKA V.V.
* 1917 — † 1997
MARIE KUČEROVÁ
ROZ. LHOTSKÁ
* 1919 — † 1999
dokumentace pomníku_109
dokumentace pomníku_110
dokumentace pomníku_111dokumentace pomníku_111: detailFRANTIŠEK MAŠEK
1926 — 1956
MARIE BUKOVSKÁ
1908 — 1971
ADOLF BUKOVSKÝ
1903 — 1975
VÁCLAV BUKOVSKÝ
ST. NADHAJNÝ V.V.
1863 — 1937
MARIE BUKOVSKÁ
1874 — 1960
VÁCLAV BUKOVSKÝ
1900 — 1978
dokumentace pomníku_112
dokumentace pomníku_113RODINA KAISERŠOTOVA
dokumentace pomníku_114
dokumentace pomníku_115VÁCLAV HRUŠKA
POŠT. VRCH. POKLADNÍK V.V.
1855 — 1940
KAREL BOUZ
POŠT. KONTR. V.V. DLOUHALETÝ ŘED. KŮRU V TŘEBONI
21.1.1897 — 18.2.1985
MARIE BOUZOVÁ
ROZ. HRUŠKOVÁ
25.8.1901 — 24.1.1991
dokumentace pomníku_116LADISLAV KOLAFA
1916 — 1948
A RODINA MIKULOVA
dokumentace pomníku_117
dokumentace pomníku_118NINA BONHARDOVÁ
*6.3.1907 - SPISOVATELKA † 30.6.1981
JAN URBÁNEK
čet. štáb. kapitán v.v.
* 19. XI. 1872 — † 30. XII. 1941.
FRANTIŠKA URBÁNKOVÁ
* 1888 — † 1916
ROMAN BONHARD
KLAVÍRNÍ VIRTUOS
* 19.11.1929 † 7.1.1990
dokumentace pomníku_119
dokumentace pomníku_120
dokumentace pomníku_121RODINA NĚMCOVA A JOCHOVA
JAN NĚMEC
SPRÁVCE MĚST. CHOROBINCE
1879—1945
MARUŠKA JOCHOVÁ
1951—1973
MARIE NĚMCOVÁ
1890—1955
KAREL JOCH
1912—1985
MARIE JOCHOVÁ
1920—1999
ODEŠLAS DRAHÁ BEZ SLŮVKA ROZLOUČENÍ
TAK NÁHLE, ŽE TĚŽKO K UVĚŘENÍ
VZPOMÍNÁME
dokumentace pomníku_122
dokumentace pomníku_123
dokumentace pomníku_124
dokumentace pomníku_125
dokumentace pomníku_126dokumentace pomníku_126: detaildokumentace pomníku_126: detailFR. LIŠKA
RUSKÝ LEGIONÁŘ A RTM 1. DĚL. PL.
† 3-6.1929
RUDOLF
* 1888 † 1914
JAN LIŠKA
† 19.11.1952, STÁR 66 R.
M. LIŠKOVÁ
† 19.6.1970 V STÁŘÍ 69 R.
dokumentace pomníku_127
dokumentace pomníku_128
dokumentace pomníku_129
dokumentace pomníku_130
dokumentace pomníku_131dokumentace pomníku_131: detailZDE ODPOČÍVÁ
ANNA
LORENCOVÁ (?)
... † 1940 (?)
SPI SLADCE
dokumentace pomníku_132ANNA A JAN
PAVELCOVI
dokumentace pomníku_133
dokumentace pomníku_134FRANTIŠEK SCHAMS
1851 - 1898
ANTONIE SCHAMSOVÁ
1858 - 1921
dokumentace pomníku_135
dokumentace pomníku_136
dokumentace pomníku_137Rodina VRÁTNÝCH
dokumentace pomníku_138
dokumentace pomníku_139dokumentace pomníku_139: detailMARIE
BENDOVÁ
1875 - 1915
A CELÝ ROD
dokumentace pomníku_140
dokumentace pomníku_141
dokumentace pomníku_142
dokumentace pomníku_143
dokumentace pomníku_144FRANT. NOVOTNÝ
* 1885 † 1963
ANNA NOVOTNÁ
* 1893 † 1956
VÁCLAV NOVOTNÝ
* 1891 † 1917
TOMÁŠ NOVOTNÝ
* 1849 † 1929
ANNA NOVOTNÁ
* 1857 † 1939
dokumentace pomníku_145
dokumentace pomníku_146
dokumentace pomníku_147
dokumentace pomníku_148
dokumentace pomníku_149
dokumentace pomníku_150
dokumentace pomníku_151
dokumentace pomníku_152
dokumentace pomníku_153
dokumentace pomníku_154
dokumentace pomníku_155dokumentace pomníku_155: detailZde ... ají
Albína a Josef
VESELÝ
Spěte sladce
dokumentace pomníku_156
dokumentace pomníku_157rodina
KLOMFAROVA a MIZERÁKOVA
vzpomínáme
dokumentace pomníku_158
dokumentace pomníku_159RODINA
POBORSKÝCH
A KUBÍČKOVA
dokumentace pomníku_160
dokumentace pomníku_161
dokumentace pomníku_162
dokumentace pomníku_163
dokumentace pomníku_164
dokumentace pomníku_165dokumentace pomníku_165: detailZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
RODINA
ŠAFÁŘŮ Z LUŽNICE
JAN A MARIE
... JIM ZAPLAŤ VŠE TISÍCKRÁT.
dokumentace pomníku_166
dokumentace pomníku_167RODINA
ČÁBELOVA A PEČENKOVA + 15.7.1929 † 26.1.1991
dokumentace pomníku_168
dokumentace pomníku_169
dokumentace pomníku_170
dokumentace pomníku_171
dokumentace pomníku_172dokumentace pomníku_172: detailZde v Pánu odpočívá
KAREL PUMPR
tesař
* 12.2.1905 † 5.4.1941.
Bůh povolal Tě k sobě
k nebes výšinám
a jen srdce bolné
zůstalo zde nám.
KRISTINA KRÁLKOVÁ
* 22.6.1904 † 12.10.1964
JOSEF PUMPR
* 7.3.1933 † 15.3.2007
BOŽENA PUMPROVÁ
* 30.12.1932 † 19.1.2010
dokumentace pomníku_173
dokumentace pomníku_174
dokumentace pomníku_175dokumentace pomníku_175: detailZde v Pánu odpočívá
RODINA
VODVÁŘKOVA
z Lužnice
Spěte sladce!
dokumentace pomníku_176dokumentace pomníku_176: detaildokumentace pomníku_176: detail
dokumentace pomníku_177
dokumentace pomníku_178
dokumentace pomníku_179
dokumentace pomníku_180
dokumentace pomníku_181
dokumentace pomníku_182
dokumentace pomníku_183
dokumentace pomníku_184
dokumentace pomníku_185
dokumentace pomníku_186
dokumentace pomníku_187
dokumentace pomníku_188
dokumentace pomníku_189Zde odpočívá
ANTONÍN ŽOČEK
* 1.1.1882 † 6.11.1935
ALŽBĚTA ŽOČKOVÁ
* 13.11.1884 † 3.9.1965
dokumentace pomníku_190
dokumentace pomníku_191dokumentace pomníku_191: detail
dokumentace pomníku_192
dokumentace pomníku_193dokumentace pomníku_193: detailRODINA PORODOVA
dokumentace pomníku_194
dokumentace pomníku_195RODINA
HRONKOVA Z BŘILIC
A HRNČÍŘOVA
VZPOMÍNÁME
dokumentace pomníku_196
dokumentace pomníku_197
dokumentace pomníku_198
dokumentace pomníku_199
dokumentace pomníku_200dokumentace pomníku_200: detailZde v Pánu odpočívají
...
KOTKOVI
Na shledanou!
dokumentace pomníku_201
dokumentace pomníku_202
dokumentace pomníku_203
dokumentace pomníku_204
dokumentace pomníku_205dokumentace pomníku_205: detail...
ANNA BROŽOVÁ
...
dokumentace pomníku_206
dokumentace pomníku_207
dokumentace pomníku_208
dokumentace pomníku_209
dokumentace pomníku_210
dokumentace pomníku_211
dokumentace pomníku_212dokumentace pomníku_212: detail
dokumentace pomníku_213JOSEF FRANTES
1867 — 1938
JENÍČEK PETŘÍK
ALŽBĚTA FRANTESOVÁ
1877 — 1949
POKOJ VÁM
MARIE PETŘÍKOVÁ
1908 — 1981
JAN PETŘÍK
1904 — 1983
dokumentace pomníku_214
dokumentace pomníku_215
dokumentace pomníku_216ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JOSEF ČÁBELA
ODPOČÍVEJ V POKOJI
dokumentace pomníku_217
dokumentace pomníku_218(odstraněná deska)
dokumentace pomníku_219
dokumentace pomníku_220
dokumentace pomníku_221JAN NAIDR
1894 — 1942
ALOUŠEK VAŘENKA
1939 — 1946
MARIE NAIDROVÁ
1895 — 1977
JIŘINA LÍSKOVCOVÁ
1921 — 1992
FRANTIŠEK LÍSKOVEC
1920 — 1996
NA SHLEDANOU
dokumentace pomníku_222
dokumentace pomníku_223
dokumentace pomníku_224
dokumentace pomníku_225
dokumentace pomníku_226
dokumentace pomníku_227dokumentace pomníku_227: detaildokumentace pomníku_227: detailPAMÁTCE
drahých v Pánu zesnulých
rodičů
FRANTIŠKA a ANNY
PETŘÍKOVÝCH
18 8/6 81 — 18 30/4 97
oDPOČIŇTE V POKOJI!
MARIE KADLEČKOVÁ
* 8.I.1842 † 23.I.1918
* 14.I.1853 † 22.12.1933
dokumentace pomníku_228
dokumentace pomníku_229dokumentace pomníku_229: detaildokumentace pomníku_229: detailJosef Rabas
c.k. profesor
narozen roku 1838 zemřel roku 1874
Odpočívej sladce můj manželi.
Otto Sandtner Praha
dokumentace pomníku_230
dokumentace pomníku_231
dokumentace pomníku_232RODINA ŠTEFLOVA
VÁCLAV ŠTEFL
* 26.IX.1864, † 31.X.1901.
JEHO MANŽELKA KATEŘINA
* 30.IV.1868, † 16.VII.1937.
ODPOČINUTÍ LEHKÉ DEJ JIM O PANE !
dokumentace pomníku_233
dokumentace pomníku_234
dokumentace pomníku_235MARIE AMBROŽOVÁ
10.4.1859 - 2.7.1941
JOSEF AMBROŽ
10.4.1858 - 15.5.1942
Dr. JOSEF AMBROŽ
PROFESOR V.V.
1886 — 1950
JULIE AMBROŽOVÁ 1901-1970
JAN AMBROŽ
dokumentace pomníku_236dokumentace pomníku_236: detail
dokumentace pomníku_237
dokumentace pomníku_238
dokumentace pomníku_239
dokumentace pomníku_240
dokumentace pomníku_241dokumentace pomníku_241: detailTOMÁŠ PÁVEK
Z PŘESEKY (?)
dokumentace pomníku_242dokumentace pomníku_242: detailRODINA CEPÁKOVA
dokumentace pomníku_243
dokumentace pomníku_244
dokumentace pomníku_245
dokumentace pomníku_246
dokumentace pomníku_247dokumentace pomníku_247: detailZde v Pánu odpočívá
RODINA KOŠINŮ
Z LUŽNICE
Vzpomínáme !
dokumentace pomníku_248
dokumentace pomníku_249
dokumentace pomníku_250
dokumentace pomníku_251
dokumentace pomníku_252
dokumentace pomníku_253
dokumentace pomníku_254
dokumentace pomníku_255
dokumentace pomníku_256
dokumentace pomníku_257
dokumentace pomníku_258Zde ...
JEN...
* 27. ...
Zvadl n...
dřív...
(deska rozlomená)
dokumentace pomníku_259
dokumentace pomníku_260
dokumentace pomníku_261
dokumentace pomníku_262
dokumentace pomníku_263
dokumentace pomníku_264
dokumentace pomníku_265dokumentace pomníku_265: detailVLASTIČKA VLNOVÁ
Z LUŽNICE
1937 — 1939
dokumentace pomníku_266
dokumentace pomníku_267
dokumentace pomníku_268
dokumentace pomníku_269dokumentace pomníku_269: detail
VENOUŠEK VYHNÁLEK
STÁR 9 MĚSÍCŮ
SPI SLADCE
dokumentace pomníku_270
dokumentace pomníku_271dokumentace pomníku_271: detail
dokumentace pomníku_272
dokumentace pomníku_273
dokumentace pomníku_274
dokumentace pomníku_275
dokumentace pomníku_276
dokumentace pomníku_277
dokumentace pomníku_278
dokumentace pomníku_279
dokumentace pomníku_280
dokumentace pomníku_281
dokumentace pomníku_282dokumentace pomníku_282: detailMařenka Cermanová
18 25/3 91 † 18 20/4 91.
dokumentace pomníku_283
dokumentace pomníku_284
dokumentace pomníku_285
dokumentace pomníku_286PEPÍČEK FILÍPEK
* 1938 † 1940
BOŽENKA MATUŠKOVÁ
* 1929 † 1931
FRANTIŠEK FILÍPEK
* 8.12.1910 † 7.2.1977
RŮŽENA FILÍPKOVÁ
* 25.10.1915 † 20.3.1979
dokumentace pomníku_287MARUŠKA NAĎOVÁ
1951 - 1953
SPI SLADCE
dokumentace pomníku_288Jiřinka Šulcová
* 2.11.1930, † 31.3.1931.
Zhasly oči jasné, srdéčko dobolelo,
a svým rodičům zármutek zanechalo.
dokumentace pomníku_289
dokumentace pomníku_290
dokumentace pomníku_291
dokumentace pomníku_292
dokumentace pomníku_293
dokumentace pomníku_294
dokumentace pomníku_295
dokumentace pomníku_296
dokumentace pomníku_297
dokumentace pomníku_298+
Zde v Pánu odpočívá
Lojzička Pumprová
† R. 1925.
Spi sladce drahý miláčku!
dokumentace pomníku_299
dokumentace pomníku_300
dokumentace pomníku_301
dokumentace pomníku_302
dokumentace pomníku_303
dokumentace pomníku_304
dokumentace pomníku_305
dokumentace pomníku_306
dokumentace pomníku_307
dokumentace pomníku_308Rodina Šnorkova
z Břilic
dokumentace pomníku_309RODINA SAILEROVA
ANNA STUPKOVÁ
ÚČETNÍ TAJEMNICE OKR. ÚŘADU
1892 — 1938
RODINA KOVÁŘOVA
Z LUŽNICE
JANA * 15.3.1929 † 29.4.2008
dokumentace pomníku_310
dokumentace pomníku_311
dokumentace pomníku_312dokumentace pomníku_312: detail
dokumentace pomníku_313RODINA WEIRICHOVÁ
dokumentace pomníku_314
dokumentace pomníku_315Zde v Pánu odpočívá
Jan mrkvička
obchodník Třeboňský
zemřel 18 15/7 85 v 64 roce věku svého
a jeho choť
Jindřiška Mrkvičková
zemřela 18 6/6 70 v 49 roce věku svého
Odpočívejte v pokoji!
dokumentace pomníku_316
dokumentace pomníku_317
dokumentace pomníku_318
dokumentace pomníku_319
dokumentace pomníku_320
dokumentace pomníku_321
dokumentace pomníku_322RODINA RATAJOVA
JAN RATAJ
* 26.X.1862, + 6.VI.1933.
ANNA RATAJOVÁ
1865 - 1948
JUDr. JAN RATAJ
1889-1979
dokumentace pomníku_323JOSEF BAAR
VRCHNÍ POŠTMISTR, POSLANEC A STAROSTA MĚSTA
+ 1852 - † 1933
MARIE BAAROVÁ
ROZ. SCHEYWANKOVÁ
* 1856 - † 1928
KAREL BIČAN
NOTÁŘ A STAROSTA MĚSTA
* 1879 - † 1957
JOHANNA BIČANOVÁ
ROZ. BAAROVÁ
* 1897 - † 1985
ING. ARCH. KAREL BIČAN
* 1927 - † 2000
ING. ARCH. JOSEF BIČAN
* 1929 - † 2013
dokumentace pomníku_324
dokumentace pomníku_325dokumentace pomníku_325: detailRODINA PADRTOVA
POKOJ VÁM
dokumentace pomníku_326
dokumentace pomníku_327
dokumentace pomníku_328
dokumentace pomníku_329RODINA DEDKOVA
dokumentace pomníku_330
dokumentace pomníku_331
dokumentace pomníku_332
dokumentace pomníku_333
dokumentace pomníku_334
dokumentace pomníku_335
dokumentace pomníku_336RODINA MICHÁLKOVA
JAN MICHÁLEK * 9.5.1897 † 16.11.1964
MIROSLAV KOCANDA * 2.6.1927 † 1.2.1970
LIBUŠE MICHÁLKOVÁ * 23.5.1898 † 7.2.1977
dokumentace pomníku_337
dokumentace pomníku_338BĚTULKA PEŠINOVÁ
...
ALŽBĚTA PEŠINOVÁ
...
dokumentace pomníku_339
dokumentace pomníku_340
dokumentace pomníku_341
dokumentace pomníku_342dokumentace pomníku_342: detailRODINA KOMÁRKOVA
VZPOMÍNÁME
dokumentace pomníku_343RODINA
JUNGWIRTHOVA
SEDLMAYEROVA

ČESKÁ SPISOVATELKA
ANNA SEDLMAYEROVÁ
1912 1995
Snímky z fotodokumentace je možné získat v plném rozlišení na vyžádání na minulost(a)jihoceske-rody.eu.
Je však nutné uvést číslo snímku, o který máte zájem.
© Genealogie Jihočeské rody - , v rámci neziskového projektu Minulost 2013–2014(mapa webu)