Výběr lokality » Město České Budějovice

Přejít na stabilní katastr 1827 :: snímkování 1952 :: aktuální snímkování :: srovnání stabilního katastru a leteckého snímkování

Srovnání stabilního katastru a leteckého snímkování z roku 1952
Stabilní katastr (1827) Vojenské snímkování (1952) Aktuální snímky
© NA ČR, Stabilní katastr, Čechy, č. 0964-1 © CENIA & VGHMÚř Dobruška, MO ČR 2009 © GEODIS Brno, Mapy.cz
Připravil Milan Wölfl, 2014